Збір та використання персональних даних

При використанні користувачем Сайту Каприкорн може здійснюватися обробка та зберігання наступних даних користувача: файли cookie, ір-адреса, параметри і налаштування інтернет-браузера. В окремих випадках тільки зі згоди користувача може збиратися додаткова інформація: ім'я, прізвище та e-mail адреса під час входу на Сайт через Google або Facebook, або через збереження цих даних в особистому кабінеті.

Обробка персональних даних

Обробка і зберігання персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в базі персональних даних чи окремій таблиці бази даних Сайту.

Цілі використання персональних даних

Персональні дані користувача використовуються в цілях забезпечення належного функціонування Сайту та доступу в персональний кабінет. Надані персональні дані не передаються третім особам та використовуються лише Сайтом Каприкорн.

Захист персональних даних

Будь які зібрані дані захищаються за допомогою загальноприйнятих стандартів технологічного та операційного захисту інформації: доступ до баз даних з використанням паролей, обмеження доступу за IP адресою, тощо.

Права суб'єкта персональних даних

Кожен надавач персональних даних має право знати спосіб у який дані було зібрано та пред'явити вмотивовану вимогу щодо змінення або видалення збережених даних.

Підпишись на новини